Army muzeum Babice - Army muzeum Babice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vítejte na stránkách našeho muzea!
Soukromé muzeum v Babicích se nesoustřeďuje na jedno období, ani na určitý druh zbraní. Jedná se o nejrozsáhlejší sbírku svého druhu na území České republiky.
My vám chceme představit zkrácený průřez historií vojenství, a to přibližně od roku 1800, až po současnost. Naše muzeum je rozděleno na tři expoziční okruhy.
V celém muzeu je bezbariérový přístup.
Zbraně, zbroj, a výzbroj člověka doprovází od nepaměti. Už v době kamenné člověk potřeboval ke své lovecké činnosti zbraně. 
Byly to sice primitivní zbraně, ale jak šel čas, tak jako všechno i zbraně byly zdokonalovány. Velkým zlomem v historii zbraní, bylo období sedmého až devátého století,  kdy byl v Číně vynalezen černý střelný prach. Už ve třináctém století pronikl tento vynález do Evropy. Netrvalo dlouho a na evropském kontinentě se rozrostla výroba střelných zbraní. 
To vedlo k postupnému zániku rytířů, jako středověkých bojovníků. Ve velkém se palné zbraně začali používat až v patnáctém století a to husity. Dalším velkým zlomem v historii byl rok 1887 - Alfred Nobel vynalezl a nechal jsi patentovat bezdýmný střelný prach, který je dodnes používán ve většině palných zbraních. V naší expozici, můžete vidět brnění ,které sloužilo pro mladé panoše. Již tito mladí kadeti byli od mala učeni umět zacházet se zbraní. Později v devatenáctém století, bylo zvykem u výše postavených měšťanů mít tuto zbroj jako dekoraci ve svých obydlích. Dále je prezentováno období od roku 1871 kdy vznikla německá říše. Prvním císařem se stal Vilém I, který panoval až do roku 1888.  Dalším nástupcem na byl jeho syn Fridrich III, který zemřel téhož roku a kdy po něm nastoupil Vilém II, který se stal posledním císařem až do roku 1918, kdy abdikoval a téhož roku i německé císařství zaniklo.
V další části vidíme uniformy a artefakty rakousko - uherské armády. Rakousko - Uhersko byl státní útvar, který vznikl roku 1867 a zanikl roku 1918. Během tohoto období, kterému vládl císař František Josef I, došlo k mnoha zásadním politickým událostech. Roku 1914, byl v Sarajevu spáchán atentát na následníka Rakousko uherského trůnu Františka Ferdinanda d'Este  a měsíc nato byla vyhlášena válka Srbsku  a zanedlouho nato byla do první světové války vtažena celá Evropa. První světová válka skončila roku 1918. Bilance ztrát byla do té doby nevídaná, deset miliónů mrtvých a dalších dvanáct miliónů zraněných. Po porážce Německa, muselo Německo na základě Versailleské mírové smlouvy, platit obrovské válečné reparace vítězným státům a navíc bylo velmi omezeno ve vyzbrojování armády a to se nezadržitelně blížila ekonomická krize, která přerostla v hospodářskou.Tuto situaci dokázal bravurně využít Adolf Hitler, který svými názory o národním socializmu dokázal poblouznit většinu německého národa a rozpoutal druhou světovou válku, která začala napadením Polska prvního září 1939.
 

Postupně se do války zapojil celý svět. Druhá světová válka skončila v květnu 1945, kapitulací Německa. Bilance byla hrůzná, šedesát miliónů obětí. Výstroji a výzbroji zemí, které se zúčastnily druhé světové války je věnována největší část naší expozice. 
Najdete zde i ukázku loveckých zbraní a na závěr ukázka výzbroje československé lidové armády.
 
Copyright 2022. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky